Habitushuset Brøndbyskoven

Antal pladser

18
SL § 104 samt lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).

Normering

Tæt personale af en til to medarbejdere

Åbningstider

Alle dage fra kl. 09.00 – 15.00 med mulighed for tilkøb 08-09 og 15-16. Lukket på helligdage, mellem jul og nytår, og fredag efter Kr. Himmelfart.

Visitation

Telefon: 20 61 02 41
Mail: visitation@habitus.dk 

HABITUSHUSET BRØNDBYSKOVEN

 

HabitusHuset Brøndbyskoven er beliggende i Brøndbyøster for enden af en lukket vej og har Brøndbyskoven som nabo.

HabitusHuset Brøndbyskoven er opdelt i tre afdelinger med plads til 5-6 brugere i hver. Afdelingerne er skærmet fra hinanden, så forstyrrelser fra andre minimeres mest muligt. Alle afdelinger har et fællesrum, samt individuelle rum, hvor borgeren har mulighed for at lave aktiviteter, eller trække sig uden forstyrrelser.

Alle rum er indrettet med udgangspunkt i målgruppen, og de individuelle rum er indrettet efter borgerens egne ønsker og behov. Til dagtilbuddet hører ligeledes en gymnastiksal, hvor der tilbydes forskellige aktiviteter, både fælles for hele tilbuddet, fælles afdelingsvis og individuelt.

HabitusHuset Brøndbyskoven har en stor have, som ligger lige udenfor hver afdeling. Her er der mulighed for at lave forskellige fysiske aktiviteter, som eksempelvis at gynge, hoppe på trampolin eller spille fodbold. Der er ligeledes mulighed for at lave andre sansestimulerende aktiviteter, da der er en køkkenhave, sandområde og en bålplads.

Brøndbyskoven ligger så tæt på dagtilbuddet, at man kan gå uforstyrret til skoven. Skoven bruges dagligt til aktiviteter, samt gå- og cykelture. Hvis borger kan rumme flere stimuli, benyttes typisk de nær omliggende grønne områder og/eller andre naturbegivenheder. Det er ligeledes muligt at inddrage tilbud fra lokalforeninger som f.eks. svømmehal og rideklub.

Vi træner, vedligeholder og udvikler borgerens færdigheder og sørger for at finde nye former for udfoldelsesmuligheder, der gavner det enkelte borgere. Alle aktiviteter i HabitusHuset Brøndbyskoven skal bidrage til at skabe og udvikle selvstændighed i så høj grad som muligt.

Se mere: Ydelsesbeskrivelse §104

PÆDAGOGISKE METODER OG MÅLGRUPPEN

Borgerne i dagtilbuddet HabitusHuset Brøndbyskoven er personer med gennemgribende udviklingsforstyrrelse, herunder autisme spektrum forstyrrelse, medfødt hjerneskade, udviklingshæmning, udadreagerende adfærd og tilgrænsende tilstande. Der er således tale om voksne mennesker med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og problemskabende adfærd, som kræver tæt og overtagende støtte i dagligdagen.

Vi arbejder derfor hver dag for at maksimere livskvaliteten og minimere mængden af problemskabende adfærd. Habitushuset Brøndbyskoven er der gode muligheder og plads til forskellige og individuelle behov.

Vores socialpædagogiske indsats handler om at hjælpe vores beboere til et stabilt livsforløb med færre frustrationer, nederlag og daglige kampe. En dagligdag med overskud til at opleve det nære, nyde meningsfyldte aktiviteter og udvikle sig på egne betingelser.

Vi har særligt fokus på:                                                      

– Udviklingsmulighede
– Social træning
– Kost og motion
– Kommunikation
– Almindelig daglig levevis (ADL)

Vi tilbyder:

– En fast personalegruppe
– Faste rammer og en forudsigelig struktur
– Oplevelsesture og individuelle aktiviteter
– Både gruppe og en-til-en tilbud
– Et mindre og overskueligt sted

PERSONALET PÅ BRØNDBYSKOVEN

 

HabitusDagtilbud Brøndbyskoven ledes af en dagtilbudsleder og en dagligleder. Hver bruger har tilknyttet et lille fast personaleteam af medarbejdere, som er matchet mellem brugers behov og personalets erfaringsgrundlag samt kompetencer.

For at sikre at alle beboere i HabitusHusene bliver mødt med de samme høje pædagogiske færdigheder, gennemgår alt personale den samme oplæring, når de bliver ansat i Habitus. På den måde sikrer vi, at alle nye medarbejdere har den nødvendige faglige ballast. Du kan læse mere om, hvordan vi ansætter og onboarder nyt pædagogisk personale i videoen her.