Vælg en side

Habitushuset Brøndbyskoven

Antal pladser

16

Normering

Tæt personale af en til to medarbejdere

Åbningstider

Mandag til fredag fra kl. 09.00 – 15.00 med mulighed for tilkøb 08-09 og 15-16. Lukket på helligdage og fredag efter Kr. Himmelfart.

l

Bevillingsgrundlag

SL § 104 samt lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).

Visitation

Telefon: 20 61 02 41
Mail: visitation@habitus.dk 

HABITUSHUSET BRØNDBYSKOVEN

HabitusHuset Brøndbyskoven er et mindre og overskueligt dagtilbud med beliggenhed tæt på Brøndbyskoven. HabitusHuset Brøndbyskoven består af to huse, forskellige værksteder, pauserum, en gymnastiksal og en stor have hvor der både er trampolin, bålplads, sandkasse og fodboldmål. 

Når det er muligt, både går og cykler vi ofte ture i Brøndbyskoven. Derudover har vi også tre minibusser, vi bruger til diverse former for ture ud af huset. Omgivelserne i HabitusHuset Brøndbyskoven giver mulighed for mange forskellige former for aktiviteter. 

Vores daglige aktiviteter er altid tilrettelagt ud fra en helhedsfokuseret og individualiseret tilgang til mennesket. Vi arbejder til daglig med at udfordre borgeren – både på et psykisk og et fysisk plan for at skabe den bedste form for personlig udvikling for den enkelte. 

 

Vi træner, vedligeholder og udvikler borgerens færdigheder og søger for at finde nye former for udfoldelsesmuligheder, der gavner det enkelte menneske. Alle aktiviteter i HabitusHuset Brøndbyskoven skal bidrage til at skabe og udvikle selvstændighed i så høj grad som muligt. 

Alle er med til at vælge aktiviteter. Mennesker med autismespektrum diagnoser kan finde det vanskeligt at give udtryk for deres egne ønsker og behov, så det er vigtigt, at vi i vores pædagogiske arbejde støtter det enkelte menneskes mulighed for at få indflydelse på fællesskabet. 

Alle mennesker i HabitusHuset Brøndbyskoven bliver mødt, der hvor de er, og vi tager altid udgangspunkt i individets ressourcer, kompetencer og potentiale.

Se mere: Ydelsesbeskrivelse §104

 

PÆDAGOGISKE METODER OG INDIVIDUELLE BEHOV

Brugerne i dagtilbuddet HabitusHuset Brøndbyskoven er personer med betydelige gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Brugerne er lavt til moderat fungerende, eventuelt med komorbide diagnoser og problemskabende adfærd.

Personer med autisme og med et lavt til moderat funktionsniveau trives med faste rutiner og visualiseret struktur. Vi arbejder hver dag for at maksimere livskvaliteten og minimere mængden af problemskabende adfærd. I Habitus’ Dagtilbud Brøndbyskoven er der rummelighed i form af plads til forskellighed og individuelle behov.

 Vi har et særligt fokus på:
▪ Udviklingsmuligheder
▪ Social træning
▪ Kost og motion
▪ Kommunikation
▪ Almindelig daglig levevis (ADL)

Vi tilbyder:
▪ En fast personalegruppe
▪ Faste rammer og en forudsigelig struktur
▪ Et mindre og overskueligt sted
▪ Både gruppe og en-til-en tilbud
▪ Forskellige oplevelsesture og individuelle aktiviteter

PERSONALET PÅ BRØNDBYSKOVEN

 

Hver enkelt borger er fast tilknyttet et lille team, og det vi kalder et storteam. Alle teams består af af kompetente medarbejdere, der arbejder intensivt på dag- eller døgnbasis med dennes udviklingspotentiale kognitivt, socialt og emotionelt.

Vi søger overvejende at have faguddannet personale. De enkelte teams bliver sammensat og tilknyttet borgeren fra første dag. Alle medarbejdere i HabitusHuset Brøndbyskoven videreuddannes løbende – blandt andet på Habitus’ eget akademi. Fokus er på at alle medarbejdere kommer igennem en basis undervisning i centrale metodevalg, som ligger til grund for vores grundlæggende pædagogik.